طراحی و اجرای سایت و تبلیغات محیطی

شرکت نیک نگار برزین ارائه دهنده خدمات طراحی و اجرای تبلیغات محیطی ، ست اداری ، اجرای تخصصی توسعه شهری ، تولید محتوای دیجیتال نظیر موشن گرافی  و طراحی سایت و برگزار کننده سمینار و وبینارها  می باشد